Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» (до 17 грудня 2021 р)

20.11.2021.


Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, статті якого покликані висвітлювати та осмислювати актуальні проблеми української мови та літератури; мов та літератур зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філологічних наук (спеціальність 035 «Філологія») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 19.04.2021 року (додаток 3).

До друку приймаються статті проблемного, узагальнювального, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані, а також рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, що відповідають профілю видання.

Мова викладу – англійська, українська, російська (для іноземців), чеська.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

_____________________________________________________________________

Для опублікування статті у Вип. 48 за 2021 р. необхідно до 17 грудня 2021 року включно заповнити довідку про автора за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLpWWNrABeNrGIvQx4ywS-lCzYA7Dk2Z5GUpELJaULf4RDg/viewform
та надіслати на електронну пошту редакції editor@filol.dspu.in.ua:
• статтю, оформлену відповідно до вимог;
• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Усі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат. Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Статті докторів наук (одноосібні або у співавторстві виключно докторів наук) друкуються безкоштовно за умови отримання лише електронної версії видання. Друкований примірник збірника передбачає повну оплату вартості публікації.

З детальною інформацією про вимоги до оформлення наукової статті Ви можете ознайомитись на сайті http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/avtoram

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

_____________________________________________________________________

Редакція збірника «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»
Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Тел.: +38 (063) 679 83 20
E-mail: editor@filol.dspu.in.ua
Офіційний сайт: filol.dspu.in.ua


Добавить комментарий


семь − = 6