Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости
Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» (7 грудня 2021 р., м. Харків, Україна)

18.11.2021.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»,
що відбудеться 7 грудня 2021 р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури за адресою вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
УНІВЕРСИТЕТ ПЕЙС (м. Нью-Йорк, США)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛОЛОГІВ «ЗАХІД-СХІД»
(м. РУСТАВІ, ГРУЗІЯ)

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародному науково-практичному семінарі
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»,

що відбудеться 7 грудня 2021 р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури за адресою вул. Сумська, 40, м. Харків, Україна.

У програмі семінару будуть презентовані лінгвокультурологічний, лінгвометодичний та соціолінгвістичний аспекти.
Головні напрями роботи семинару:
 Викладання української мови як віддзеркалення сутнісних соціокультурних процесів.
 Лінгвокультурологічні проблеми викладання української/ російської мови як іноземної.
 Викладання української/ російської мови як іноземної у полікультурному середовищі.
 Лінгвометодичні проблеми навчання української/ російської мови як іноземної.
 Проблеми навчання іноземних мов у вищих закладах освіти.

Офіційні мови семінару: українська, англійська, російська.
Регламент роботи семінару:
7 грудня 2021 року 13.30-14.00 – реєстрація учасників семінару;
14.00-16.00 – пленарне засідання;
16.30-18.00 – дискусійні платформи.

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин, виступ – до 5 хвилин.

У зв’язку з епідемічною ситуацією в країні семінар проходитиме в режимі он-лайн на платформі ZOOM. Запрошення в on-line будуть надіслані учасникам семінару напередодні семінару.
Заплановано видання електронного збірника матеріалів, що надсилатиметься електронною поштою. До 15 грудня 2021р. програма та електронний варіант збірника будуть розміщені на сайті університету. Учасники семінару отримають сертифікати.

Участь у роботі семінару безкоштовна (розміщення матеріалів на сайті ХНУБА, виготовлення програми та сертифікатів).
Для участі у семінарі необхідно до 3 грудня 2021 року надіслати матеріали за електронною адресою o.p.mospan@gmail.com
1) статтю українською/ англійською/ російською мовою (наприклад, «ivanenko_statja»);
2) заявку для участі у роботі семінару (наприклад, «ivanenko _zayavka»).

Відповідальний секретар семінару – кандидат філологічних наук, доцент Мосьпан Олена Павлівна
(м.т.: +38 066 255 68 54, м.т.+Viber: +38 066 316 33 01)
Адреса оргкомітету семінару:
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян (кімн. 403), вул. Сумська 40, м. Харків, 61002, Україна.
Телефон кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян – (057)766-32-72.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг – до 4-х сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Word 2003, 2007 формат файлу.doc (НЕ docх); шрифт – Times New Roman, розмір кегля 12 pt.; міжрядковий інтервал – 1; абзац– 1,25 см. Поля: ліворуч 3 см; праворуч 1,5 см; угорі та внизу – 2,5 см.
Текст оформлювати так:
прізвище та ініціали автора(ів), навчальний заклад, місто, країна, e-mail, (кегль 14 pt. грубий, курсив, праворуч від середини аркуша; через два інтервали назва (кегль 14 pt грубий, центрована назва статті великими літерами); через два інтервали текст статті, кегль 12 pt, одинарний міжрядковий інтервал).
• Література та нумерований бібліографічний список надавати після тексту в абетковому порядку (12 кегль), оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Структура матеріалів має відповідати вимогам ДАК МОН України.
Посилання на джерела подавати за зразком [5, с. 25], [4; 7–9].
Оргкомітет залишає право відхилити матеріали, що не відповідають вимогам. Матеріали друкуються за авторською редакцією.
Сподіваємося на плідне співробітництво в організації та проведенні семінару.
Взірець оформлення матеріалів:

Іваненко І.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
м. Харків, Україна
e-mail: ivanenko@gmail.com

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ
(Текст)
Література:
1.Бацевич Ф.С. Теорія міжкультурної комунікації: сутність, презентативна одиниця, специфіка термінології / Ф.С.Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – С.3 – 7.
2.Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура/ Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров.– М.: Прогресс, 1990. – 146 с.
3.Галашова О.Г. Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту/ О.Г. Галашова // Національний університет ”Острозька академія “. – Наукові записки. – Серія ” Філологічна “ . – Острог. – № 33, 2013. – С. 264 – 267.
4. Гумбольдт В.О развитии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. / В. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.
5.Козак А. Міжкультурна комунікація в контексті діалогу культур /А. Козак // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Вип.118, 2013. – С. 106 – 110.
ЗАЯВКА
для участі в Міжнародному науково-практичному семінарі
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»
7 грудня 2021 р.

Прізвище

Ім’я (повністю)

По батькові
(повністю)

Місце роботи (повна назва організації, телефон)
Учене звання

Учений ступінь

Посада

Повна назва статті

Форма участі у семінарі
Очна (on-line, ZOOM)

Заочна

Необхідність надсилання електронного збірника

Так Ні (необхідне залишити)
Контактний телефон

Поштова адреса

Електронна пошта (обов’язково)

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В СЕМІНАРІ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!

Оргкомітет семінару


Добавить комментарий


8 + = пятнадцать