Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости
Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (17–18 вересня 2021 р., м. Одеса)

28.08.2021.

Південна фундація педагогіки запрошує вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ»
17–18 вересня 2021 р., м. Одеса

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Головні напрями конференції:
СЕКЦІЯ 1. Загальна психологія та психологія особистості.
СЕКЦІЯ 2. Психологія управління та організаційна психологія.
СЕКЦІЯ 3. Педагогічна та корекційна психологія.
СЕКЦІЯ 4. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: проблеми й перспективи розвитку.
СЕКЦІЯ 5. Історія психології.
СЕКЦІЯ 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
СЕКЦІЯ 7. Загальна педагогіка.
СЕКЦІЯ 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
СЕКЦІЯ 9. Сучасні технології в педагогічній науці.
СЕКЦІЯ 10. Теорія та методологія додаткової освіти.
СЕКЦІЯ 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
СЕКЦІЯ 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.
Форма проведення: заочна.

Для участі у конференції необхідно:

1. До 14 вересня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу: conf@pifp.org.ua
1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)

2. Заповнити анкету учасника на сайті Південної фундації педагогіки.

3. Розмір організаційного внеску становить 190 грн.

Реквізити будуть надані авторам після вдалого проходження рецензування тез.

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Приклад оформлення:

Стрельчук Г. М.
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри дошкільної педагогіки і психології
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженко
м. Глухів, Сумська область, Україна

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Каленіченко_тези)
Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].
Електронний примірник тез буде надісланий на e-mail учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції.

Друкований збірник тез буде надісланий учасникам заходу через 3 тижні після проведення конференції на поштову адресу, вказану у заявці.

Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

***
Оргкомітет конференції:
Південна фундація педагогіки
Адреса для пошти : 65001, Одеса 1, а/с 307
Офіційна веб-сторінка : www.pifp.org.ua
Електронна пошта : conf@pifp.org.ua
Контактний телефон : +38 099 431 12 14

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00 (крім святкових днів)


Добавить комментарий


− шесть = 3