Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости
Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання» (м. Київ, 28–29 січня 2022 року)

Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Таврійські філологічні наукові читання», що проходитиме у м. Київ 28–29 січня 2022 року.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти , аспіранти та здобувачі, студенти.

Кінцевий термін подання матеріалів – 25 січня 2022 року.

Секції конференції:
1. Українська мова і література;
2. Кримськотатарська мова і література;
3. Слов’янські мови та літератури;
4. Проблеми східної філології;
5. Романські, германські та інші мови;
6. Перекладознавство;
7. Теорія літератури;
8. Література зарубіжних країн;
9. Порівняльне літературознавство;
10. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
11. Загальне мовознавство;
12. Мова і засоби масової комунікації;
13. Міжкультурна комунікація;
14. Журналістика;
15. Лінгводидактика та інноваційні методи навчання мов.
Далее

Науково-практична конференція «РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ» (14–15 січня 2022 р., м. Харків)

05.01.2022.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, науковці, а також представники сфери освіти та практикуючі психологи.

Останній термін подачі матеріалів: 11 січня 2022 р. (включно).

Робота конференції буде проведена за наступними напрямами:
• Традиційні та інноваційні методики викладання
• Система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування
• Теорія і методика дошкільної освіти
• Теорія і методика професійної освіти
• Перспективи та розвиток ступеневої освіти в Україні та закордоном
• Загальна психологія, історія психології та психологія особистості
Далее

З 11 СІЧНЯ 2022 РОКУ ПОЧАТОК БЕЗКОШТОВНИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

22.12.2021.

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує на курси підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, вчителів зарубіжної літератури, які викладають або планують викладати у 5-х класах за новим державним стандартом базової освіти.
Напрям – розвиток професійних компетентностей: знання навчального предмета, фахових методик, технологій.
Форма навчання : дистанційна.
Освітні програми розроблені згідно вимог до провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, зокрема підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за спеціальністю «014. Середня освіта» за відповідною ліцензією.
Програми розраховані на 15 навчальних годин або 0.5 кредиту ЄКТС (зарубіжна література) та 30 навчальних годин або 1 кредит ЄКТС (українська мова та література) з урахуванням самостійної роботи.

Курси підвищення кваліфікації складаються з 6 навчальних занять та підсумкового оцінювання з гнучким графіком переглядів, щоб кожен із учасників зміг обрати зручний для себе час навчання. Розклад, новини та посилання на відео трансляції навчальних занять надсилатимутися на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.

Навчання, оцінювання, сертифікація – безкоштовні.

По завершенню курсів видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації.
Далее

Запрошуємо на міжнародну науково-практичну конференцію

11.12.2021.

Львівська педагогічна спільнота 24–25 грудня 2021 р. проводитиме в місті Львові міжнародну науково-практичну конференцію «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування».
До участі запрошуються студенти, аспіранти, здобувачі, викладачі, практикуючі спеціалісти, які цікавляться актуальними питаннями педагогічної та психологічної діяльності.

Останній термін подання матеріалів для участі в заході: до 23.00 год. 21 грудня 2021 р.

Інформацію про захід можна переглянути на сайті Громадської організації «Львівська педагогічна спільнота» в розділі «Конференції»: http://pedagogylviv.org.ua/index.php/conferecii
Далее

Публікація у зарубіжному науковому журналі

10.12.2021.

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему в галузі філології, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за посиланням: http://kelmczasopisma.com/

Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 8(44), 2021 необхідно до 31 грудня 2021 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua такі матеріали:
Далее

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики», яка відбудеться в місті Одесі 17–18 грудня 2021 року

30.11.2021.

Громадська організація «Південна фундація педагогіки» запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики», яка відбудеться в місті Одесі 17–18 грудня 2021 року.

Для участі у конференції необхідно до 14 грудня (включно) надіслати на електронну адресу conf@pifp.org.ua:
• тези доповіді українською, російською чи англійською мовами;
• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску;
• заповнити анкету учасника https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-e1vEIQRnaORQEpvzeK4zxqHjjG31qyTW_Mt3HtE9fcw5ng/viewform

Обсяг тез доповіді – до 5 ст.

Детальна інформація про конференцію міститься на офіційному сайті організації http://pifp.org.ua/index.php/uk/conference

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Головні напрями конференції:
Далее

Науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ XXI СТОЛІТТЯ» (10–11 грудня 2021 р., м. Харків)

21.11.2021.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, науковці, а також представники сфери освіти та практикуючі психологи.

Останній термін подачі матеріалів: 7 грудня 2021 р. (включно).

Робота конференції буде проведена за наступними напрямами:
• Традиційні та інноваційні методики викладання
• Система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування
• Теорія і методика дошкільної освіти
• Теорія і методика професійної освіти
• Перспективи та розвиток ступеневої освіти в Україні та закордоном
Далее

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» (до 17 грудня 2021 р)

20.11.2021.


Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, статті якого покликані висвітлювати та осмислювати актуальні проблеми української мови та літератури; мов та літератур зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філологічних наук (спеціальність 035 «Філологія») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 19.04.2021 року (додаток 3).

До друку приймаються статті проблемного, узагальнювального, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані, а також рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, що відповідають профілю видання.

Мова викладу – англійська, українська, російська (для іноземців), чеська.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Далее