Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости

Дедлайн: 18 червня 2021 р. (включно) — Науково-педагогічне стажування «БАЛТІЙСЬКИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ-ФІЛОЛОГІВ» м. Рига, Латвія 21 червня – 31 липня 2021 року

До участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня протягом 6 робочих тижнів.

Голова організаційного комітету:
Роман Дякон, Dr.sc.ing., професор, академік, президент ISMA.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: латиська, англійська, українська, російська.

Учасникам необхідно до 18 червня 2021 року (включно):
Далее

Міжнародна наукова конференція «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» м. Влоцлавек, Республіка Польща 9–10 липня 2021 року

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.
ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ
Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Організаційний комітет:
• Dr Jolanta Miziolek, Cuiavian University in Wloclawek;
• Dr Adam Pienkowski, Cuiavian University in Wloclawek.

Секції:
1. Слов’янські мови
2. Література
Далее

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика»

17.06.2021.


Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до фахового журналу категорії «Б»
«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика»
Том 32 (71) № 4, 2021

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 «Філологія», 061 «Журналістика» відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Для опублікування статті у науковому журналі необхідно не пізніше 9 липня 2021 р.:
Далее

Львівський філологічний часопис

07.05.2021.

Засновником видання є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, з яким Видавничий дім «Гельветика» розпочав співпрацю щодо видання журналу «Львівський філологічний часопис» у 2017 році.
Журнал є фаховим зі спеціальності 035. Філологія.
На сторінках журналу розглядаються актуальні проблемні питання різних галузей філології, а також новітні методи викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.
❣ Зараз відкрито набір у «Львівський філологічний часопис» № 9/2021.
⏰ Дедлайн подання статті – 14 травня 2021 року
☝️ Головою редакційної ради видання є Бабелюк Оксана Андріївна (Oksana Babelyuk), доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
???? Сайт видання: http://philologyjournal.lviv.ua/authors/vimogi

Вимоги до оформлення та подання статей
Далее